Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Forsterket satsing for varmesentraler

Enova ønsker et større løft for varmesentraler i særlig bygg og industri. Nå heves maksimalt støttenivå fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner. 

Hensikten er å få et større tempo i den omstillingen som er nødvendig for å sikre at vi når nasjonale klimamål for 2030 med et energisystem som takler den utviklingen som må komme.

Les mer
Forsterket satsing for varmesentraler Forsterket satsing for varmesentraler

Våre tilbud til næringslivet

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon, og skaper nye verdier. Enova ønsker flere innovative energi- og klimaløsninger, og har flere målrettede støttetilbud. Noen av disse tilbudene finner du snarvei til nedenfor, men full oversikt ligger under knappen "Se alle støttetilbud".