EPC gir resultater for Tingvoll kommune

I løpet av ett år gjennomførte Tingvoll kommune i Nordmøre hele 86 energibesparende tiltak i 13 bygg. Allerede før første spadetak var kommunen garantert en samlet energibesparelse på 1,5 GWh i året, i tillegg er oppgraderingen er selvfinansierende.

- Det er ganske utrolig at vi faktisk har fått gjennomført så mange tiltak i løpet av så kort tid. Det positive med denne modellen er at vi sparer oss for veldig mye arbeid i kommunen siden det er firmaet vi har valgt til å gjennomføre tiltakene som koordinerer alt, sier avdelingsingeniør Bjørn Hammerfjell i Tingvoll kommune. Kommunen fikk 1, 8 millioner kroner i støtte fra Enova til prosjektet.

83 tiltak i 13 bygg i løpet av et år

Tingvoll kommune signerte EPC-kontrakten med selskapet AF-gruppen i fjor, etter en grundig kartlegging av hvilke tiltak som ville lønne seg å gjennomføre. Nå er tiltakene iverksatt i skolebygg, sykehjem, svømmehall, bibliotek og en rekke andre bygninger: Tak og vegger er etterisolert, varmerør har også fått isolasjon. I tillegg er det installert flere nye varmepumper. Tekniske anlegg og styringssystemer er også oppgradert

Lokale håndverkere og kontraktsfestet opplæring av vaktmestrene

Tingvoll er nå helt i innspurten av prosjektet som også kommunens håndverkere har fått nyte godt av. 

- Entreprenøren kunne hentet folk fra Østlandet, men har vært veldig flink til å benytte lokale firmaer som har fått mye å henge fingrene i, forteller Hammerfjell. En siste ting jeg vil trekke fram som positivt er at vi har sikret oss god opplæring når vi nå går inn i garantifasen. Kontrakten med entreprenøren gir vaktmesterne rett på tre opplæringsdager i året, og virksomhetslederne skal også kurses. Det bidrar til å øke bevisstheten og dermed til at vi oppnår de resultatene vi ønsker, avslutter Bjørn Hammerfjell.

Energibesparelsen er beregnet til 1,5 GWh – i kroner og øre betyr det 1,4 millioner kroner ekstra i kommunekassa hvert år.