Ofte stilte spørsmål for støtteprogram "Varmesentraler"

I søknadsprosessen

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Enova kan ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt og bestilt. Dette fordi vi må følge statsstøtteregelverket*.

Hvordan vet jeg om jeg får støtte?

Gå gjennom kriteriene som gjelder for programmet, og se om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. 

Hvordan søker jeg?

Du må opprette en bruker på vårt søknads- og rapporteringssenter, og opprette søknad der. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Jeg har fått støtte til varmesentral tidligere, men vil bytte ut til nytt anlegg. Kan jeg få støtte da?

Som hovedregel gir vi kun støtte en gang til varmesentral i samme bygg. Unntaket er dersom det gjennomføres større endringer av bygget, eksempelvis at det bygges ut. Da kan ny støtte vurderes.

Hvem kan få støtte til varmesentral?

Den som er juridisk eier av anlegget, som er registrert i norsk foretaksregister.

Les mer om Foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret)

Hvilke teknologier støttes?

Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.

Kan vi få støtte hvis vi er omfattet av tilknytningsplikt for fjernvarme?

Nei. Unntaket er hvis fjernvarmeleverandøren har skriftlig bekreftet at de ikke kommer til å bygge ut fjernvarme til det omsøkte bygget innen de neste 10 årene (bekreftelse fra fjernvarmeleverandør må vedlegges søknad)

Hvor mye får jeg i støtte?

Dette varierer ut i fra valg av teknologi, se programkriteriene for nærmere info

Kan borettslag søke om støtte?

Ja, så lenge borettslaget er registrert i norsk foretaksregister.

Les mer om Foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret)

Jeg har allerede bestilt anlegg, hvorfor får jeg ikke støtte?

Enova kan ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt og bestilt. Dette fordi vi må følge statsstøtteregelverket*. 

Hva menes med merkostnader?

Dersom alternativet vil være å benytte en mindre miljøvennlig løsning, vil kostnaden til varmesentral være å betrakte som merkostnad.

Hvor lenge er tilskuddet gyldig?

Dette avhenger av hva du har fått tilskudd til. Dersom du har en aktiv sak kan du logge deg inn i søknads- og rapporteringssenteret og se hvilken frist du har på å ferdigstille prosjektet.

Hvorfor må varmepumpen ha energimåler?

Energimåleren viser både hvor mye elektrisitet varmepumpen bruker, og hvor mye varme den leverer. Med måling kan du avdekke om du har fått det produktet du har betalt for, og om det oppstår feil som gjør at den bruker mer energi.

Kan jeg montere energimåler som tilleggsutstyr, eller må det være integrert i måleren?

Ja, dersom varmepumpemodellen ikke har integrert måler kan dette monteres som tilleggsutstyr. Dog er det en fordel om du kjøper en varmepumpe med integrert måler, da dette normalt sett blir billigere (etterinstallasjon blir som regel mer kostbart). Dokumentasjon av dette kreves ved rapportering.

Etter søknad

Hvorfor fikk jeg avslag?

Søknaden har trolig mangler i forhold til Enovas krav. Årsak til avslag er beskrevet i avslagsbrevet dere har fått tilsendt.

Når får jeg svar på søknaden min?

Enova tilstreber å svare innen 6 uker etter at søknaden er sendt inn.

Hva er fristen for å returnere det signerte tilskuddsbrevet?

Når du har mottatt tilskuddsbrevet må det signeres og returneres innen 28 dager fra det ble sendt fra Enova.

Jeg har fått tilskudd, hvorfor vises ikke saken under "mine aktive saker"?

Sjekk at du har sendt inn signert tilskuddsbrev, saken vil ikke komme opp under "aktive saker" i søknads- og rapporteringssenteret før vi har mottatt dette. Dersom det var noen andre enn deg som sendte inn søknaden, må du sjekke at vedkommende har gitt deg tilgang på saken

Hvordan melder jeg inn organisatoriske endringer hos støttemottaker (ny kontaktperson, adresse, kontonummer etc) underveis i prosjektperioden?

Trykk på saken under "mine aktive prosjekter" i søknads- og rapporteringssenteret. Trykk på "Se detaljer" og velg "Endre foretaksinformasjon" nederst på siden.

Hvordan kan jeg endre kontonummer i prosjektet?

Velg "Endre kontonummer" under den aktive saken i søknads- og rapporteringssenteret. Når det gjelder enkeltmannsforetak støtter ikke systemet dette i dag, og endringen må tas manuelt med Enova.

Hvordan endrer jeg epostadressen i brukernavnet mitt?

Trykk på navnet ditt øverst til høyre når du har logget inn i søknads- og rapporteringssenteret, og legg inn ny info

Hvordan setter jeg nytt passord?

Trykk på navnet ditt øverst til høyre når du har logget inn i søknads- og rapporteringssenteret, og legg inn ny info

Hva er fristen for å sende sluttrapport?

Du finner informasjon om dette på saken i søknads- og rapporteringssenteret. Når fristen nærmer seg, vil den som er ansvarlig for prosjektet få en automatisk påminnelse på epost.

Er det mulig å få utbetalt noe av støtten underveis?

Nei, på støtteprogram for varmesentraler utbetales hele støttebeløpet når prosjektet er ferdigstilt.

Hva er fristen for å sende inn tilskuddsbrev?

Dersom du vil beholde tilskuddet må det signeres og returneres til Enova innen 28 dager.

Enova Svarer