Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser introduksjon
Foto: Reddal Sand

Fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser

I mange industrielle virksomheter, vil det finnes mekanisk arbeidende utstyr som ikke er drevet direkte av strøm men av dieseldrevne motorer. For eksempel knuseverk for stein, kverner for stein og biomasse, sikteverk samt intern transport av masse. Mye av dette kan erstattes av stasjonært elektrisk drevet utstyr.

Søk om investeringsstøtte til utfasing av fossil varme

Enova gir finansiell støtte til utfasing av fossil varme gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien

Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan blant annet søke om støtte til utfasing av fossilt drevne arbeidsprosesser ved søknadsfristen som går ut 14. juni 2024 klokka 12:00. Det kan gis støtte til investering i elektrifisering av mekaniske arbeidsprosesser som tidligere har vært forsynt med energi fra fossile brensler.