Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Anleggsområde med kran og 4 personer

Gudvangen Stein elektrifiserte sikteverk

Gudvangen Stein AS mottok i 1 600 000 kroner til å elektrifisere sikteverk gjennom programmet klima og energisatsninger i industrien.

Søk om investeringsstøtte til utfasing av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser

Enova gir finansiell støtte til utfasing av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser, gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan søke om støtte til utfasing av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser ved følgende søknadsfrister i 2024:

  • 31. januar
  • 14. juni Frode fra Gudvangen
Lastebil fra Gudvangen Stein
Søk om investeringsstøtte til utfasing av fossil varme

Enova gir finansiell støtte til utfasing av fossil varme, gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan søke om støtte til utfasing av fossil varme ved følgende søknadsfrister i 2024:

  • 31. januar
  • 14. juni