Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Elektrisk lastebil
Landtransport

Biogasskjøretøy

Skal virksomheten din kjøpe ny lastebil? Dere kan få inntil 210 000 kroner i støtte fra Enova hvis dere velger en biogasslastebil. Be bilforhandleren søke for dere når dere bestiller bilen!

Støtteordningen avsluttes

Enova avslutter støtten til biogasskjøretøy den 31. mai. 

Siste frist for innsending av søknad er 31. mai 2023 kl. 12:00. 

Kjøretøyet må settes i bestilling innen 30 dager fra søknadsdato.

Hva kan vi få støtte til?

Vi støtter kjøp av nye biogasslastebiler. Bilforhandleren søker for deg når du bestiller bilen.

Biogasslastebilen må ha tillatt totalvekt over 4250 kg. Ikke alle bilmodeller kan nødvendigvis få støtte, da støtten er knyttet til eventuell merkostnad sammenlignet med en tilsvarende fossilbil. 

Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen. Vi støtter altså ikke bruktbiler eller bruktimport.

Hvor mye får vi i støtte?

Støttesatsen er på maks. 40% av merkostnaden. 

Støttesatser:

  • Inntil 210 000 kr for LBG-lastebiler
  • Inntil 180 000 kr for CBG-lastebiler

Støtten beregnes umiddelbart i søknadsprosessen. 

Hvordan og hvor søker vi om støtte?

Du søker ikke selv. Bilforhandleren søker for deg. Bilselger oppgir pris på biogasslastebil og tilsvarende dieseldrevet kjøretøy, og laster opp pristilbud. Bare husk at når bilen først er bestilt er det for sent å søke om støtte. Gi derfor beskjed til bilselgeren om å søke for deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre, er å bekrefte søknaden på mobilen ved at du godkjenner vilkårene for støtten. Når bilen er registrert, logger du inn på tilsendt lenke og bekrefter kjøpet. Deretter oppgir du hvilken konto pengene skal utbetales til.

NB! Du er ansvarlig for at opplysningene som sendes inn til Enova er korrekte, både om din bedrift og biogasslastebilen. Dette gjelder selv om bilforhandleren søker på dine vegne.

Hvis det ikke er samsvar mellom utlevert bil og hva det er søkt støtte om, kan ikke Enova utbetale støtten.

Hvilke krav må vi oppfylle for å få støtte?

Les gjennom de fulle kriteriene for støtteprogrammet lenger nede på siden. Noen viktige punkter er:

  • Det er for sent å søke om støtte når bilen først er bestilt. Det er derfor viktig at bilforhandleren søker for dere når bilen bestilles.
  • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan få støtte.
  • Støtten går til den som står som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret. Skal du lease bil, må leasingselskapet søke om støtte, og du kan få lavere leie.
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.
  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 18 måneder etter at dere fikk innvilget støtten. Forsikre deg derfor om at bilforhandleren kan levere bilen innenfor dette tidsrommet.
  • Dersom biogasskjøretøyet blir avregistrert for eksport innen tre år etter førstegangsregistrering må støttemottakeren betale tilbake hele støttebeløpet.
Hvorfor støtter Enova dette?

Dette støttetilbudet er en del av Nullutslippsfondet. Det har som mål å kutte klimagassutslipp i næringstransporten. Økt kjøp og bruk av biogasskjøretøy reduserer klimagassutslippene fra transportsektoren.