Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
En ASKO lastebil i trafikk
Foto: ASKO
Landtransport

Hydrogenkjøretøy og fyllestasjoner

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av tunge hydrogenkjøretøy og fyllestasjoner for disse.

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan støtte investering i nye hydrogenkjøretøy over 4,25 tonn.

Vi kan støtte investering i dedikerte fyllestasjoner for hydrogen. 

Det må kunne dokumenteres at det vil være kjøretøy som har behov for fyllestasjonen, for eksempel at det er søkt om støtte til kjøretøy eller at det er inngått intensjonsavtale med aktør som skal anskaffe 

For søknader om støtte til fyllestasjoner for hydrogen kan søkeren være forskjellig fra den som søker om støtte til kjøretøy. 

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i hydrogenkjøretøy eller fyllestasjon for hydrogen kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i kjøretøyet som kan søke om støtte. Den som investerer, er da utleieselskapet eller leasingselskapet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Det skal søkes om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten. 

For støtte til hydrogenkjøretøy: 

  • Det kan søkes om inntil 40 prosent av merkostnadene, oppad begrenset til 5 millioner kroner 

For støtte til fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy:

  • Det kan søkes om inntil 40 prosent av godkjente merkostnader, oppad begrenset til 10 millioner kro
Søknadsfrister

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter hver søknadsfrist. For 2023 gjelder følgende søknadsfrister:

  • 30. mai
  • 28. september
  • 5. desember

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess