Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av en mann som står ved siden av en elektrisk lastebil
Landtransport

UTGÅTT: Tunge elektriske kjøretøy

Enova tilbyr støtte til kjøp av tunge elektriske kjøretøy som elektrisk lastebil eller turbuss.

Avvikling av program

Fra og med 26. februar 2024 er dette støttetilbudet ikke lenger søkbart. Vi har lansert et nytt tilbud for innkjøp av tunge nullutslippskjøretøy her

Vi kan støtte investering i nye elektriske kjøretøy over 4,25 tonn. 

Vi kan ikke støtte busser som skal benyttes i kollektivanbud.

Alle virksomheter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og skal investere i kjøretøy kan søke om støtte. Er det snakk om leasing eller utleie? Da er det den som skal investere i kjøretøyet, altså utleieselskapet eller leasingselskapet, som kan søke om støtte. 

Størrelsen på støtten beregnes individuelt for hvert kjøretøy ut fra opplysninger i søknaden.

Enova kan dekke en viss prosentdel av differansen i pris mellom elektrisk kjøretøy og sammenlignbart nytt dieselkjøretøy. Oppad begrenset til 40 prosent av merkostnadene.

Fra søknad til rapportering

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumenter på web
 • Søk før dere har satt kjøretøyet i bestilling eller på annet vis forpliktet kjøretøyet i kontrakter eller pågående anbudsprosess. 
Søk om støtte Søk om støtte
 • Dere trenger informasjon om de kjøretøyene dere søker støtte til:
  • Hvilke kjøretøy dere skal søke støtte til, merke og modell. 
  • Tilbud fra forhandler på kjøretøyet dere søker støtte til og et dieselkjøretøy til sammenligning som har tilsvarende utstyrspakke og påbygg.
  • Årlig kjørelengde per kjøretøy i km

Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden
 • Saksbehandlingstiden er 1–2 uker etter at søknaden er mottatt. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang.
 • Hvis det er feil eller mangler i søknaden, så vil den bli returnert til deg. Slik at du får korrigert for feil eller mangler. Du må så sende inn søknaden på nytt.

alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. Dersom søknaden blir avslått, vil dere motta begrunnelse for avslaget. Søknaden blir enten innvilget eller avslått.
 • Dersom søknaden blir innvilget, vil den som er oppført som formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom dere og Enova.
 • Formelt ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten

Motta utbetaling Motta utbetaling
 • Støtten kan utbetales når kjøretøyene er registrert i kjøretøysregisteret. For å rapportere og be om utbetaling må organisasjonsnummeret som registreres på kjøretøyet i kjøretøysregisteret være det samme som organisasjonsnummeret registrert i søknaden til Enova. 
 • Støtten utbetales innen 30 dager etter rapportering og innsending av faktura for kjøretøyet(ene). Faktura sendes inn via Søknads- og rapporteringssenteret.

Publisert 16.02.2021