Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
En ASKO lastebil i trafikk
Landtransport

Utslippsfrie anleggsmaskiner, biogasskjøretøy og hydrogenkjøretøy

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner, biogasskjøretøy og hydrogenkjøretøy.

Endringer i program fra 15. februar 2022

Nytt tilbud for biogasslastebiler

Fra 15. februar 2022 blir støtte til biogasslastebiler tilbudt gjennom et nytt program. Søknadsprosessen blir forenklet og automatisk saksbehandling innføres med umiddelbart svar på søknad om støtte.

Mer informasjon kommer. Se pressemelding.

Fyllestasjoner for biogass avvikles

Støtten til fyllestasjoner for biogass avvikles. Siste frist for å søke støtte til fyllestasjoner for biogass er 15. februar 2022. 

Tilknyttede søknader om støtte til biogasskjøretøy må sendes inn innen 15. februar 2022.

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan støtte investering i nye biogasskjøretøy og hydrogenkjøretøy over 4,25 tonn og anleggsmaskiner. For biogasskjøretøy må søker forplikte seg til at minst 50 % av kjøretøyets energibruk vil være biogass.

Vi kan støtte investering i offentlig tilgjengelige ladestasjoner med effekt ≥ 50 kW (hurtigladere) eller offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for biogass eller hydrogen. Søknad om støtte til lade-/fyllestasjoner vil kun behandles i sammenheng med tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy. Søknaden må sendes inn innen 3 uker fra søknad om støtte til kjøretøy er sendt. Søknaden vil også behandles kun i de tilfeller der drift av kjøretøy vil kreve utbygging av ny infrastruktur.

For søknader om støtte til fyllestasjoner for biogass kan søkeren være forskjellig fra den som søker om støtte til kjøretøy. Søker må forplikte seg til at minst 2/3 av levert energi fra fyllestasjonen vil være biogass.

For søknader om støtte til anleggsmaskiner må søker forplikte seg til å registrere maskinen i Maskinregisteret. 

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i kjøretøyet/anleggsmaskinen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten. For støtte til kjøretøy eller anleggsmaskiner: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. Se her for definisjon på størrelse av selskap.

Støtte til nødvendig infrastruktur for lading/fylling tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy/anleggsmaskin er begrenset inntil 40% av godkjente merkostnader.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess