Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
En ASKO lastebil i trafikk
Landtransport

Utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner og hydrogenkjøretøy.

Saksbehandlingstid sommer 2022

I forbindelse med avvikling av ferie i sommer må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid. 

Dersom det oppstår utfordringer i søknadsprosessen så kan du ta kontakt med Enova Svarer på tel. 08049. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan støtte investering i nye hydrogenkjøretøy over 4,25 tonn og anleggsmaskiner drevet med nullutslipp eller biogass. For biogass må søker forplikte seg til at minst 50 % av energibruken vil være biogass.

Vi kan støtte investering i offentlig tilgjengelige ladestasjoner med effekt ≥ 50 kW (hurtigladere) eller offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for hydrogen. Søknad om støtte til lade-/fyllestasjoner vil kun behandles i sammenheng med tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy. Søknaden må sendes inn innen 3 uker fra søknad om støtte til kjøretøy er sendt. Søknaden vil også behandles kun i de tilfeller der drift av kjøretøy vil kreve utbygging av ny infrastruktur.

For søknader om støtte til fyllestasjoner for hydrogen kan søkeren være forskjellig fra den som søker om støtte til kjøretøy. 

For søknader om støtte til anleggsmaskiner må søker forplikte seg til å registrere maskinen i Maskinregisteret. 

Vi har egne støttetilbud for innkjøp av elektriske varebiler, tunge kjøretøy på elektrisitet og biogasskjøretøy

Hvem kan få støtte?

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i kjøretøyet/anleggsmaskinen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt i hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Enova kan maksimalt dekke en viss prosentandel av merkostnadene i prosjektet, avhengig av størrelsen på virksomheten. For støtte til kjøretøy eller anleggsmaskiner: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent. Se her for definisjon på størrelse av selskap.

Støtte til nødvendig infrastruktur for lading/fylling tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy/anleggsmaskin er begrenset inntil 40% av godkjente merkostnader.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess