Utslipp gir utfordringer og muligheter

Olje- og gassvirksomheten har uten sidestykke vært den viktigste næringen i Norge med sin enorme verdiskaping. Samtidig representerer både selve produksjonen og all transporten knyttet til denne næringen store klimagassutslipp. Derfor ser flere og flere av de store selskapene på hvordan de kan redusere utslipp i driften sin.

Krav til klimakutt

Dere som leverer transport- og logistikktjenester til næringen spiller en viktig rolle. Dere kan posisjonere dere for en fremtid hvor det i stadig større grad etterspørres og stilles krav til klimakutt.

Vi i Enova vet at det er betydelig risiko knyttet til å ta i bruk ny klimateknologi. Derfor gir vi økonomisk støtte til tiltak som kan gjøre fartøyene og virksomheten deres mer klimavennlig.

På denne siden finner du oversikt over Enovas støttetilbud til leverandørindustrien offshore. I tillegg til gode eksempler på hva andre har gjort og deres erfaringer med nye, klimavennlige løsninger.

Teknologiutvikling i offshore transport

Støttetilbud for dere som vil utvikle ny klimateknologi innen offshorenæringen:

Teknologiutvikling - Offshore