2 personer hvor den ene holder en bolle med 2 fisker i
Foto: Karoline Pettersen/Cermaq

Velger vekk tryggheten for å lede an mot lavutslippssamfunnet

Tradisjonelt og økonomisk trygt – eller nytt og innovativt, med gevinsten i det fjerne? Cermaq har tatt sitt endelige veivalg, med lavutslippssamfunnet som mål. – Ambisjonen vår er å innfri morgendagens miljøkrav allerede nå, slik at vi baner vei for andre, sier Geir Sjaastad.

Publisert 1/26/2018 av Kirsti Kringstad

Vi vil utvikle oss raskere enn samfunnet og myndighetene legger opp til, og ønsker å gå foran mot lavutslippssamfunnet.

- Geir Sjaastad, prosjektdirektør i Cermaq. -