Sitemap
Søk
LOGG INN
Velger vekk tryggheten for å lede an mot lavutslippssamfunnet
Foto: Karoline Pettersen/Cermaq

Velger vekk tryggheten for å lede an mot lavutslippssamfunnet

Tradisjonelt og økonomisk trygt – eller nytt og innovativt, med gevinsten i det fjerne? Cermaq har tatt sitt endelige veivalg, med lavutslippssamfunnet som mål. – Ambisjonen vår er å innfri morgendagens miljøkrav allerede nå, slik at vi baner vei for andre, sier Geir Sjaastad.

Publisert 1/26/2018 av Kirsti Kringstad

I over 15 år har oppdrettsselskapet Cermaq hatt bærekraft høyt på agendaen. Klima og miljø er viktig i alle ledd av matproduksjonen deres – fra smolten produseres til fisken er på vei til kunden.

– Begrepet bærekraft har flere definisjoner. For oss innebærer det å jobbe for produksjon av sunn mat på en miljøvennlig måte. Vi vil utvikle oss raskere enn samfunnet og myndighetene legger opp til, og ønsker å gå foran mot lavutslippssamfunnet, sier Sjaastad, prosjektdirektør i Cermaq.

Ikke nok å innfri kravene

Det mange andre aktører mener er altfor risikabelt, velger Cermaq å se på som unike muligheter. Håndteringen av slam fra det nye settefiskanlegget i Steigen illustrerer dette.

– Smoltproduksjon fører med seg avfall som vi må håndtere på riktig vis. Selv om Cermaq innfrir dagens miljøkrav på alle våre smoltanlegg, spurte vi oss selv: Kan vi bli enda mer bærekraftige – for eksempel ved å bruke fiskeavføring og fôrrester til å lage biogass?

Etter å ha søkt svar i de riktige teknologimiljøene, fant de ut at det absolutt er mulig å få til dette. Men ofte er det langt mellom hva bedrifter har lyst til og hva de faktisk gjennomfører. Slik kunne det fort blitt også for Cermaq.

Vi vil utvikle oss raskere enn samfunnet og myndighetene legger opp til, og ønsker å gå foran mot lavutslippssamfunnet.

- Geir Sjaastad, prosjektdirektør i Cermaq. -

Investerer i bærekraft

Investeringen ville nemlig blitt om lag 12 millioner kroner lavere ved å velge en moderne, men tradisjonell, renseløsning. Samtidig var det vanskelig for dem å skrote ideen om å bli verdens første til å etablere et fullskala produksjonsanlegg for biogass i et settefiskanlegg.

– Støttespillerne i Enova er avgjørende for at vi tør å tenke fremtidsrettet. I Steigen-prosjektet har rådgiverne vært verdifulle samtalepartnere og inspiratorer, mens tilsagnet på 50 prosent av merkostnaden til slutt var tungen på vektskålen, sier Sjaastad.

Seniorrådgiver i Enova, Ståle Kvernrød, er tydelig på at Norge trenger aktører som Cermaq.

– Det er givende for Enova å være på lag med en organisasjon som virkelig ønsker å gjøre en forskjell. Selv om tilsagnet fra Enova var utslagsgivende for Steigen-prosjektet, er jeg sikker på at også pågangsmotet til Cermaq Norge var viktig for beslutningen, understreker Kvernrød.

Håper bransjen følger etter

Cermaq vil fortsette å ta bærekraftige veivalg mot lavutslippssamfunnet, selv om det ikke nødvendigvis vil vises på bunnlinja med det første.

– Det er ingen hemmelighet at det er kostbart å gå foran, men vi er sikre på at også de økonomiske resultatene gjør seg gjeldende på sikt. I dag motiveres vi av muligheten til å frembringe løsninger som hele bransjen kan ha nytte av, sier Sjaastad.