Tilskudd for fjerning av oljekamin og tank

Nå har du rett til å få tilbake penger for utfasing av oljekamin og tank når du installerer en annen varmeløsning

Dersom du bytter ut oljekaminen med en varmeløsning som forsyner boligen med fornybar varme, kan du få tilbake penger for å fjerne kaminen. Oljekaminen må erstattes med en eller flere av varmeløsningene - vedovn, luft-luft varmepumpe eller pelletskamin. Kostnaden til disse varmeløsningene inngår ikke i beregningen for hvor mye du kan få tilbakebetalt. Tilskuddet gjelder også andre fastmonterte oljebaserte oppvarmingsanlegg som varmer luft direkte.

Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnader, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10 000 kr for fjerning av oljekamin og tank når dette skjer i kombinasjon med at du installerer en fornybar varmekilde. Tilskuddet gjelder også andre fastmonterte oljebaserte oppvarmingsanlegg som varmer luft direkte.

Invester i en fornybar varmekilde og kvitt deg med oljekaminen og tanken, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.


Du kan også kombinere fjerning av oljekaminen, med andre energitiltak som gir rett til å få tilbake deler av utgiftene. Dette kan blant annet være å installere et varmestyringssystem som vil sørge for effektiv energibruk i boligen din.

 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

CHAT MED ENOVA

Registrer nå

 
 
 
Cxense Display