Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Definisjoner av resultater

Her finner du Enovas definisjoner av de ulike resultatindikatorene som benyttes i årsrapporteringen.

Enova kan føre effektresultater for prosjekter som gir redusert effektbehov og økt fleksibilitet i kraftsystemet. Det omfatter blant annet tiltak som er egnet til å begrense vinterlast og redusere kortsiktige lasttopper. Effektresultater måles i kilowatt (kW).

Energiresultatet er et mål for hva prosjektene vi støtter leverer per år. Vi støtter de enten gjennom mer effektiv bruk av energi, økt produksjon og økt bruk av fornybar energi. Energiresultater måles i kilowattimer (kWh) per år.

For hvert prosjekt som Enova støtter er det beregnet et klimaresultat. Klimaresultatet består av summen av endringer i klimagassutslipp som følge av ulike tiltak i prosjektet. Beregningen tar utgangspunkt i utslippskoeffisienter for de ulike energibærerne som er involvert. Klimaresultatet måles i tonn CO2-ekvivalenter per år. Omregning til tonn CO2-ekvivalenter skjer ved bruk av internasjonalt anerkjente GWP-faktorer (Global Warming Potential)