Vårt oppdrag og våre verdier

Vi søker å integrere vår visjon og våre verdier i alle deler av arbeidshverdagen.

Oppdraget vårt Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. Vi er utpekt som et sentralt virkemiddel i utviklingen av framtidens energisystem og omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Vår visjon og våre verdier

Vi søker å integrere vår visjon og våre verdier i alle deler av arbeidshverdagen.

Vår visjon: Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen forutsetter nye løsninger som ikke bare er bærekraftige, men som også blir økonomisk levedyktige. Først da kan vi snakke om en virkelig livskraftig forandring. Dette skjer ikke av seg selv. Og det er her Enova kommer inn i bildet, gjennom å bidra til at flere energi- og klimateknologier blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Våre verdier

Enovas verdier er markedsnær, modig, lærende og grundig.

Verdiene våre legger føringer for hvordan vi ønsker å opptre internt og eksternt. Enova jobber for livskraftig forandring, gjennom å bidra til å realisere prosjekter som setter i gang de nødvendige endringene mot lavutslippssamfunnet. Det skal vi klare gjennom å være markedsnære, modige, lærende og grundige:

Markedsnær - Å være markedsnær er å inspirere og skape engasjement gjennom å ta initiativ til en aktiv dialog med markedet.

Modig - Vi skal være tydelige og handlekraftige, tørre å være ærlige, visjonære og nytenkende på vegne av det norske samfunnet.

Lærende - Vi sitter ikke selv på alle svarene. Både individuelt og som bedrift drar vi nytte av å møte omgivelsene på en raus, åpen og nysgjerrig måte.

Grundig - Enova skal være en ansvarlig og robust aktør. Vi skal ha helheten for øye og arbeide målrettet og planmessig.