Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Flyfoto av bygning, Foto: Rockwool
Foto: Rockwool

Elektrifiserer steinullproduksjon i Moss

Hvorfor støtter Enova denne type prosjekter?

Industriens betydelige klimagassutslipp må drastisk ned dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser. Samtidig er det viktig å opprettholde og videreutvikle aktiviteten i sektoren. Denne industrien er særdeles viktig for Norge i form av både verdiskaping og sysselsetting. Sektoren må derfor kutte utslipp parallelt med å skape nye verdier. Dette er en formidabel, men nødvendig oppgave. 

Brorparten av de nødvendige utslippskuttene kan løses med moden teknologi. Om lag 40 prosent av kuttene er avhengig av utvikling og implementering av nye løsninger. Løsninger som ikke er på markedet i dag og som vi til dels ennå ikke vet hvordan ser ut. De innovasjonsprosessene som skal føre til konkurransedyktige løsninger i markedet vil dessuten ta lang tid for industrien. For å være i mål til 2050 er det derfor kritisk at de nødvendige innovasjonsløpene for nullutslippsteknologiene starter allerede nå.