Hvem kan søke?


PILOT-E er et tilbud til næringsliv som ønsker å utvikle og demonstrere innovativ teknologi eller konsepter. Løsningen må ha et betydelig kommersielt potensial, nasjonalt og internasjonalt.

Søkerbedriften må være registrert i det norske foretaksregisteret, og prosjektet skal gjennomføres i Norge. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner.