Kontaktinformasjon

Trond Moengen
Programsekretær
Tlf. 95273220
E-post: post@pilot-e.no

Katrine Wyller
Spesialrådgiver ENERGIX
Tlf. 93099024
E-post: kwy@forskningsradet.no

Tor Mühlbradt
Spesialrådgiver
Tlf. 95858599
E-post: tor.muhlbradt@innovasjonnorge.no

Anita Fossdal
Seniorrådgiver
Tlf. 98243961
E-post: anita.fossdal@enova.no

Mari Lyseid Authen
Seniorrådgiver ENERGIX
Tlf. 45466328
E-post: mlau@forskningsradet.no