Sitemap
Pilot-E
PILOT-E Utlysning 2021 - søknadsfrist onsdag 15. september kl. 13:00

PILOT-E utlysning 2021 - søknadsfrist onsdag 15. september kl. 13:00

PILOT-E lyser ut tre tema for 2021: 1. Utslippsfri maritim nærskipsfart. 2. Hydrogen - utvikling mot mulige knutepunkt. 3. Et energisystem for omstilling

Vedlegg til Pilot-E utlysning 2021 - Evalueringsprosedyre og kriterier