Utlysning 2021

PILOT-E lyser ut tre tema for 2021: Utslippsfri maritim nærskipsfart, aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt for hydrogen, og fremtidens smarte energisystem.