Fjerning av fossil fyring/olje

Fjerning av oljekamin og oljetank

Nå får du 3 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og oljetank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

18-måneders periode

Arbeidet må ha blitt gjennomført i løpet av de siste 18 måneder. Dette dokumenteres med faktura datert innenfor de siste 18 månedene.

Registrering av faktura

For å få støtte må både fjerning av oljefyr- og oljetank, samt installasjon av ny varmeløsning, være ferdig gjennomført, dokumentert med faktura og søknad må være registrert og innsendt i vår elektroniske søknadsportal innen 31.12.2019.

Kan jeg få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du har fjernet oljekamin og -tank i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. I tillegg må du installere en fornybar varmekilde.

For å ha krav på støtte, må det samtidig med fjerningen installeres en varmepumpe, vedovn eller pelletskamin. Kostnaden til disse varmeløsningene inngår ikke i beregningen for hvor mye du kan få tilbake. Fjerningen må ha vært gjennomført de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Jobben må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Støtten til fjerning gjelder også andre fastmonterte oljebaserte oppvarmingsanlegg som varmer luften direkte.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du får tilbake 3 000 kroner for fjerning av oljekamin og –tank, når du erstatter kaminen med én av disse varmeløsningene:

 • Varmepumpe
 • Vedovn
 • Pelletskamin

Kostnaden til varmeløsningen du velger har ikke betydning for hvor mye du får tilbakebetalt.

Hva koster det?

Du må betale om lag 20 000 kroner for at fagfolk skal fjerne oljekaminen og –tanken. Prisen vil variere noe ut fra hvor du bor, og hvilken type tank du har.

Tanken må renses av en registrert fagperson noe du betaler mellom 5 000 og 8 000 kroner for. Skal du ha profesjonelle til å fjerne tanken i tillegg, blir totalkostnaden om lag 20.000 kroner. Du kan grave den opp og kvitte deg med den på egen hånd. Det samme gjelder for demontering av kaminen.

Hvor mye kan jeg spare?

Du må legge om til en fornybar varmeløsning for å få støtte til å fjerne oljekamin og –tank.

Med en fornybar varmekilde bidrar du til å redusere utslipp av både CO2 og svevestøv. En vanlig enebolig bruker cirka 25.000 kWh i året, hvorav 13.750 går til oppvarming. Hvis oljekaminen dekker 40 prosent av oppvarmingen, bruker du 750 liter fyringsolje i året. Det tilsvarer et CO2-utslipp på 2 tonn – det samme som en nyere personbil slipper ut.

Hvor mye du sparer på å bytte ut oljekaminen, avhenger av energipris og varmekilden du velger. Med en pris på pellets og ved på 0,75 kr/kWh, en strømpris på 1 kr/kWh og en oljepris på 1,3 kr/kWh kan du spare:

 • Varmepumpe: fra 7.700 kroner
 • Vedovn: 3.200 kroner
 • Pelletskamin: 4.800 kroner
Hvordan får jeg støtte?

Når oljekaminen er fjernet og alle kostnader betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved dokumentasjon på den fornybare varmekilden og alle relevante fakturaer.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

NB! Dersom du ikke kan dokumentere kostnader for fjerning av oljekamin og oljetank kan du heller ikke få støtte. 

Gode grunner til å fjerne oljekamin og tank:

 • I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.
 • Du slipper å frykte oljelekkasjer.
 • Du slipper oljelukt.
 • Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn olje.
 • Du reduserer klimagassutslippene.

Kombinasjonsmuligheter

For å få støtte til å fjerne oljekaminen og tanken, må du samtidig investere i en fornybar varmekilde. Her er to av alternativene.

Publisert 01.01.2019