Alt du trenger å vite om de ulike varmepumpene

Hvilke typer varmepumper finnes? Her får du vite mer om de to hovedtypene. Du kan også gå rett til den varmepumpen du er interessert i for tips og råd.

Hva kjennetegner varmepumper for vannbåren varme?

Med en varmepumpe for vannbåren varme utnytter du energien i naturen til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Det er tre ulike typer: 

Oppvarming med en varmepumpe for vannbåren varme gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, gir en slik varmepumpe et godt inneklima med jevn og god varme i hele huset.

​Hva kjennetegner varmepumper for luftbåren varme?

En luft-til-luft-varmepumpe henter varme fra luften ute til å varme opp huset. Dette er en forholdsvis rimelig løsning, som gir god energibesparelse. Luft-til-luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge, og kvalifiserer ikke til støtte fra Enova.

Hvorfor støtter ikke Enova kjøp av luft-til-luft-varmepumpe?

Enova støtter en rekke energitiltak i hjemmet. Hensikten med støtten er å hjelpe nye energi- og klimaeffektive produkter og løsninger inn i markedet, for å bidra til lavere energibruk i norske hjem.

Tidligere, da luft-til-luft-varmepumper først kom på markedet, støttet Enova kjøp av slike varmepumper. Kostnaden var høy og etterspørselen lav. Støtten bidro til at flere skaffet seg varmepumpe. På den måten økte produksjonen, teknologien ble rimeligere og mer tilgjengelig for folk flest. I dag er luft-til-luft-varmepumper et av de mest populære energitiltakene i norske hjem, og støtte fra Enova er ikke lenger nødvendig. Derfor bruker vi i stedet ressursene på de løsningene som nå trenger vår drahjelp for å kunne stå på egne bein.

Varmepumper som gir støtte fra Enova

Varmepumper uten støtte fra Enova

Vurderer du varmepumpe kan disse energitiltakene være aktuelle

Spar energi – og penger

Norges første varmepumpe ble bygget i 1918. Den store installasjonen skulle produsere salt ved å dampe sjøvann. Varmepumpen er altså ingen ny oppfinnelse, men mye har skjedd med teknologien på 100 år.

På 90-tallet begynte de første luft-til-luft-varmepumpene å installeres i private hjem. De hostet og brummet, men kunne i beste fall også halvere den energien som ble brukt til romoppvarming. I takt med at varmepumpene har dempet støynivået, har de sørget for enda større energisparing. Med en moderne varmepumpe kan du spare tre ganger så mye av energien du bruker til å varme opp huset.

Over 900.000 norske hjem har varmepumpe i starten av 2017 – de fleste av typen luft-til-luft som omgjør kald uteluft til varmluft. I og med at disse har vært på markedet lenge, gir ikke Enova pengestøtte når du installerer en slik. Likevel er den et ypperlig energitiltak.

De ulike varmepumpene

Andre varmepumper kvalifiserer til støtte gjennom Enovatilskuddet. Væske-til-vann-varmepumpen er blant dem. Denne typen henter energien fra fjell, jord eller sjø, og kalles ofte bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. En annen variant er luft-til-vann-varmepumpen, som varmer vann ved hjelp av kald uteluft. Avtrekksvarmepumpen, eller ventilasjonsvarmepumpe som den også kalles, gjenvinner ventilasjonsluften fra våtrom eller kjøkken. Alle disse varmepumpene er avhengige av et vannbårent system, enten radiatorer eller rør i gulvene. Varmt vann sendes rundt i huset via systemet.

På samme måte som en bil har kilometerteller, har varmepumpen energimåler. Denne viser hvor mye elektrisitet den bruker, og hvor mye varme den leverer. Det gir deg mer kontroll – og mer i pengestøtte fra Enova. Det beste er å kjøpe en varmepumpe med innebygget energimåler.

Varmepumpen gir deg ikke bare lavere strømregning. Du får også et sunnere hjem med bedre inneklima og jevnere temperatur. Hvilken varmepumpe passer best for deg? Velg en som Enova støtter, og vi tar med glede en del av regningen for deg.