Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av en lastebil fra Tine
Foto: Tine

– Store aktører har et særlig ansvar mot lavutslippssamfunnet

Ønsket om å lede an mot lavutslippssamfunnet motiverer en av Norges mest etablerte merkevarer til å investere tungt i grønn teknologi. Tine skal oppnå ambisiøse klimamål med innovasjon i alle sektorer.

Publisert 1/26/2018 av Kirsti Kringstad

Tine har 9 000 leverandører rundt om i landet og 600 lastebiler som kjører flere millioner mil i året for å frakte varer. Med et slikt omfang er det lett å forstå at klimatiltak skaper resultater – og at andre aktører nysgjerrig følger med når de tester ny teknologi.

– Tine ønsker å være i førersetet, og mener at store aktører som oss har et viktig ansvar for miljøet. Dette er hovedgrunnen til at vi har store ambisjoner i årene fremover, sier Geir Ove Lillebudal. 

Han jobber på verkstedet ved Tine Meieriet Selbu, én av konsernets mange mindre bedrifter som jobber med innovative miljøtiltak.

– Jeg tør påstå at absolutt alle hos oss virkelig bryr seg om klima og miljø. Interessen er alltid stor internt når vi planlegger eller går i gang med prosjekter som bidrar til en grønnere fremtid, sier Lillebudal.

Seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova har jobbet med Tine i flere år, og bekrefter Lillebudals påstand:

– Den største driveren er at Tine forstår at alle ledd i organisasjonen må sikte mot lavutslippssamfunnet. Mitt inntrykk er at fellesnevneren for Tine-prosjektene er å føre selskapet på riktig vei – nemlig at virksomheten skal bli klimanøytral.

Mindre bedrifter bidrar lokalt

Tine Meieriet Selbu er et godt eksempel på en industribedrift som kontinuerlig jobber for å styrke selskapets miljøprofil.

– Vi vil bekrefte at det er mulig å drive godt og lønnsomt samtidig som det satses på ny teknologi. Dessuten ønsker vi å vise at vi kan bevare naturen på samme tid. Utsikten over vakre Selbusjøen minner oss på at vi må jobbe for at etterkommerne våre får leve i rene og friske omgivelser. Vi redder kanskje ikke verden med innsatsen vår, men vi bidrar litt. Det viktigste for oss er at vi gjør vår del, sier Lillebudal.

Nå bygger de om anlegget for å kutte klimagassutslippene sine. Dette gjør de etter detaljert planlegging, nøye gjennomgang av virksomheten – og ekte interesse for ny teknologi. Enova-rådgiver Hugnes er stolt av å jobbe sammen med ambisiøse aktører:

– Suksessen av et slikt innovativt prosjekt vil avhenge av personene som skal sørge for den daglige driften. Dette vet vi blir uproblematisk i Selbu. De har langt på vei bekreftet at de har viljen som trengs.

Jeg føler meg heldig som jobber i Tine, og dermed få bidra til å drive frem innovasjon.

- Frode Eggan, Tine -

Baner vei for andre transportaktører

Tine-logoen er et velkjent skue langt norske veier. Selskapet har utvilsomt en stor tilstedeværelse i trafikken, med flere hundre lastebiler i flåten.

– Vi har bestemt oss for å bli klimanøytrale innen 2025, og dette tar vi et stort ansvar for i transportsektoren hos Tine. Noe av det som motiverer oss, er selvsagt at andre transportaktører vil finne inspirasjon hos oss. Vi ønsker å være en spydspiss, sier Frode Eggan, ansvarlig for flåtestyring og miljø i Tine.

Tine skal snart oppgradere flåten sin med flere lastebiler som går på elektrisitet og biogass. Nå venter de på at de elektriske lastebilene de har bestilt skal produseres, og at det skal bli mulig å fylle drivstoff på de innovative biogassbilene. I dag finnes det nemlig ingen slike fyllestasjoner i Norge.

– Lastebiler som går på flytende nedkjølt biogass er helt nytt her til lands, noe som naturligvis byr på utfordringer., Men vi inspireres av at vi kan være blant de første som tar i bruk teknologien. Jeg føler meg heldig som jobber i Tine, og dermed få bidra til å drive frem innovasjon. Den økonomiske risikoen vi tar er stor, men resultatene av det vi gjør er sannsynligvis langt større, sier Eggan.