Sitemap
Søk
LOGG INN
Strekker seg mot lavutslippssamfunnet

Strekker seg mot lavutslippssamfunnet

Opp av en parkeringsplass i Nydalen kommer det snart et bygg du aldri før har sett maken til. Gullhaug Torg 2A skal kombinere velkjent teknologi på en ny måte for å bli Norges første naturlig ventilerte nullenergibygg.

Publisert 2/6/2018 av Marius Lutnæs Aas

– Vi drifter en rekke bygg i Nydalen, og synes energi- og klimateknologien som allerede finnes både er for komplisert og kostbar å ta i bruk. Derfor betyr det mye for oss at vi kan være spydspissen som finner nye, bedre og billigere løsninger til en byggebransje på vei til lavutslippssamfunnet, sier Geir Thoresen, prosjektleder i Avantor.

Når den sekskantede konstruksjonen står ferdig, skal naturlig ventilasjon levere godt inneklima til byggets leiligheter, kontorer og næringsvirksomheter. Kombinasjonsbygget skal dessuten ha vesentlig lavere energibruk enn tilsvarende bygninger, noe som gjør eiendomsselskapet Avantor til en spydspiss i bransjen.


– Aktørene bak Gullhaug Torg er forbilder på veien mot lavutslippssamfunnet og kan inspirere andre til å tenke utenfor boksen

- Monica Berner, seniorrådgiver, Enova SF -

Drives av en sterk miljøprofil

Målet er at Gullhaug Torg skal produsere like mye fornybar energi som den bruker til ventilasjon, oppvarming og kjøling. Da må det en rekke teknologiske innovasjoner til, blant annet materialer som magasinerer varme og kjøling, og vinduer som åpnes automatisk avhengig av temperatur og CO2-innhold i luften.

– Vi hadde flere møter med Enova tidlig i prosessen, og har hatt mange workshops siden. De viste stor interesse i prosjektet, noe som er bra for oss, sier Thoresen. Tilsagnet til konseptutredning ga oss ressurser til blant annet å finne ut hvordan vi skal få frisk luft inn i lokalene uten å skape uønsket trekk.

Avantor har forsket seg frem til de innovative løsningene i godt samarbeid med arkitekter så vel som leverandører. Men selv om løsningene i teorien er gode, er det alltid en risiko for at de ikke vil fungere.

Allerede et forbildeprosjekt

– Ekspertene våre sier det er en 97 prosent sjanse for at teknologien virker optimalt, og det er en motivasjonsfaktor. Lykkes vi, vil det føre til et helt nytt syn på nullenergibygg, så den risikoen er vi er villige til å ta, sier Thoresen.

Avantor og samarbeidsaktørene deres har brukt tre år fra idéfase til byggestart av Gullhaug Torg. Det tar nemlig tid å gjøre noe helt nytt, spesielt når du må gjennomføre kompliserte beregninger og felt- og laboratorietester.

– Vi er heldige som har muligheten til å tenke langsiktig og bruke tid på prosjektene våre. Med Gullhaug Torg ble de siste testene ferdig i 2018. Nå er vi ivrige etter å gjenskape dem i stor skala. Kombinasjonsbygget er økonomisk bærekraftig, og vi svarer på myndighetenes krav om å utnytte ressursene effektivt, sier Thoresen.

Gullhaug Torg er allerede valgt ut som et av FutureBuilts forbildeprosjekter, som betyr at det skal redusere bruken av CO₂ med minst 50 prosent og oppfylle klimamål med løsninger innen arkitektur, materialer og transport.

– Et helhetlig prosjekt

Seniorrådgiver Monica Berner i Enova mener Gullhaug Torg er et godt eksempel på et fortettingsprosjekt som utfordrer byggebransjen med sine tekniske løsninger. 

– Her får vi tre tekniske løsninger i ett bygg. Én for forretningsdelen, én for kontordelen og én for leilighetene. Dessuten har de en hybrid ventilasjonsløsning for leilighetene som ikke er brukt tidligere, og en høy ambisjon om energieffekt og lave klimagassutslipp, sier hun.

Det finnes andre bygg med hybridventilasjon, men Gullhaug Torg er spesialtilpasset området det ligger i med tanke på utendørs støy, lys, sol og vind.

– Plasseringen tillater naturlig ventilasjon, lokal produksjon av energi og lavtemperaturvarme og -kjøling. Avantor har tenkt helhetlig med ulike aktører, og det synes vi er viktig. Her gjøres det tiltak over hele fjøla for å oppnå ønsket energi- og effektresultat, sier Berner.