3D-modell av boligblokk

Strekker seg mot lavutslippssamfunnet

Opp av en parkeringsplass i Nydalen kommer det snart et bygg du aldri før har sett maken til. Gullhaug Torg 2A skal kombinere velkjent teknologi på en ny måte for å bli Norges første naturlig ventilerte nullenergibygg.

Publisert 2/6/2018 av Marius Lutnæs Aas

– Aktørene bak Gullhaug Torg er forbilder på veien mot lavutslippssamfunnet og kan inspirere andre til å tenke utenfor boksen

- Monica Berner, seniorrådgiver, Enova SF -