Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av Atea-bygningen på Hasle

Höegh forstår byggene sine gjennom energiovervåkning

Höegh Eiendom utvikler og forvalter bygg i Stor-Oslo, og har i dag 23 bygg i sin portefølje. De har gjennom mange år erfart hvordan god oversikt over energibruk og fokus på miljø gir gevinster i byggene og i regnskapet. I tillegg har det blitt en viktig motivasjon for alle som jobber i selskapet.

Line Karlsen (t.v) og Jennifer Lamson koordinerer og følger opp arbeidet med energiledelse i Höegh Eiendom. De mener gevinstene ved arbeidet har vært store og mange. Line Karlsen (t.v) og Jennifer Lamson koordinerer og følger opp arbeidet med energiledelse i Höegh Eiendom. De mener gevinstene ved arbeidet har vært store og mange.
Det å overvåke og følge opp energibruken så tett som vi gjør, betyr at vi hele tiden kan avlese tilstanden i byggene våre. På den måten forstår vi om bygget oppfører seg riktig eller ikke. Det blir derfor ekstremt nyttig for oss å følge med på, forteller Line.

- Line Karlsen

Bilde 2 Gjennom SD-systemet er det enkelt å ha full kontroll på energibruken i et bygg. Oversikt betyr i neste rekke sparepotensiale.

HER ER NOEN AV TILTAKENE HÖEGH EIENDOM HAR GJENNOMFØRT:

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter. Dette selv om sertifisering ikke trenger å være et mål i seg selv. Energioppfølgingssystem (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring er viktige elementer for god energiledelse.

Energisparepotensiale
2-10 % av det totale energibruket

Andre gevinster
Bedre fakturakontroll, og en struktur og kultur for forbedringsarbeid, og økt konkurranseevne. Bedre løpende kontroll på energibruken kan også hjelpe til å avdekke feil i det tekniske anlegget, for eksempel vannlekkasjer.

Et sentralt driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) gir muligheten til å overvåke og styre drift og energibruk i bygget fra en PC eller mobil. Dette gjør det enklere å tidsstyre varme, ventilasjon og belysning slik at det bare brukes når det er folk tilstede. Dette kan for eksempel gjøres med en kalenderfunksjon. SD-anlegg kan også sende alarmer ved feil på tekniske installasjoner, slik at dette raskt kan rettes. Ved nye effekttariffer kan SD-anlegget fungere som en «maksimalvokter» som begrenser maksimalt effektuttak.

Energipotensiale
2-30 % av det totale energibruket

Andre gevinster
Lavere effekttopper.

Energibehovet til belysning kan reduseres ved å bruke bevegelsessensorer, akustiske sensorer eller dagslysstyring (lysdemping). Lyset slår seg da automatisk av etter en viss periode uten bevegelse eller lyd. Dette tiltaket er aktuelt både inne og ute.

Energisparepotensiale
10-30 % av energibruket til belysning

Byggets varmetap kan reduseres betraktelig ved å skifte gamle vinduer og dører med høy u-verdi. U-verdi er en målestokk som angir hvor god varmeisolasjonvinduet eller døren har. Jo lavere u-verdi, desto bedre varmeisolering. Hvis utskiftning ikke er hensiktsmessig kan tetting rundt dører og vinduer også minske varmetapet.

Energisparepotensiale
5-15 % av varmeenergien

Andre gevinster
Økt komfort på grunn av mindre trekk og kalde områder i rommene (kaldras)

Bilde - Karvesvingen 5 Karvesvingen 5 ble satt i drift våren 2020. Höegh Eiendom kaller det for et av Europas smarteste bygg, og det med god grunn.

nærbilde av et vindu persienner

Et nærbilde av et kamera

Bilde - Den grønne oasen Den grønne oasen på taket av Karvesvingen 5 avlaster både området for regnvann og fungerer som habitat og matfat for insekter. I tillegg får de ansatte et urbant grønt pusterom i arbeidsdagen.