Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av et sagbruk

Trelast

For trelastnæringen er tørkeprosesser og logistikk sentralt. Mange av tiltakene som kan gjøre stor forskjell, er verken omfattende eller kostbare å iverksette. Mange lønnsomme tiltak kan ofte gjennomføres uten investering i ny teknologi eller infrastruktur. Energiledelse handler om å se på dagens løsninger og prosesser med et kritisk blikk. Slik at man kan avdekke hvordan bruk av energi kan effektiviseres – og så gjøre noe med det.

Ved installering av varmegjenvinner i tørkekanalen, vil behovet for oppvarming reduseres, og dermed vil også behovet for energi bli mindre.

Energisparepotensial
15 % av energi til kanaltørker

Gjennom godt vedlikehold av tørkene vil det være færre lekkasjer som påvirker energibehovet. Det kan for eksempel bestå i å ha kontinuerlig oppsyn og vedlikehold av flaps, utette pakninger og porter. Samt utette spjeld og viftemotorer. Rengjør varmebatteri, erstatt varmegjenvinnere som ikke fungerer, isolér tørkebygning og bytt ut eller vedlikehold varmerør.

Energisparepotensial
5-20 % av varmeenergi til tørkene.

Andre gevinster
Mer effektiv tørkeprosess gir økt kapasitet.

Simuleringer brukt i kombinasjon med målinger kan utnyttes til å optimalisere tørkeprogrammet med tanke på driftstid, energibruk og tørketemperatur

Energisparepotensial
inntil 15 % av energibruket til tørkene.

Andre gevinster
Kortere tørketid gir økt kapasitet.

Få oversikt over utstyr som alltid står på både i og utenfor produksjonstid. Se på muligheter for å redusere driftstid til oppvarming, ventilasjon, transportbånd, kompressorer, pumper og lys.

Energisparepotensial
1-10 % av energibruken for det aktuelle utstyret 

Andre gevinster
Økt levetid for utstyret

For å oppnå en optimal miks av brensel, er det avgjørende å ha kontroll på brenselfukt. Samt rett blanding av ulike brensler og liggetid før forbrenning. Dette gir renere forbrenning og bedre virkningsgrad på fyranlegg.

Energisparepotensial
1-2 % bedre virkningsgrad 

Andre gevinster
Redusert kostnad ved rett miks av brensel


Ved å feie kjelen regelmessig, reduseres røykgasstap. Regelmessigheten bør beregnes ut fra behov.

Energisparepotensial
Dere kan oppnå 1% bedre virkningsgrad pr 20 grader senket røykgasstemperatur.

Utdanne truck-førere i eco-driving, samt benytte rett lastfaktor på maskiner, tilrettelegge for stans av motorer og bruk av kupévarmere. I tillegg vil godt planlagt og gjennomtenkt logistikk kunne begrense behovet for kjøring på området.

Energisparepotensial
5-15 % av dieselforbruk til trucker og hjullastere

Andre gevinster
Redusert slitasje og redusert utslipp av klimagasser.


Montering av frekvensstyring på motorer til transportbånd. Samt å legge til rette for automatisert stans av transportbånd som går ubelastet eller tomme vil redusere energibehovet.

Energisparepotensial
10-30 % av energi til transportbånd

Andre gevinster
Redusert slitasje

Etablere frekvensstyring på barkemaskiner, flishoggere, rotreduserere og sagelinjer. Ved å styre og kontrollere hastigheten på motoren etter behov. Samt redusere hastigheten på store motorer som ikke kan stoppes i pauser eller ved produksjonsstans, vil behovet for energi synke.

Energisparepotensial
10-50 % av energibruk til motordrifter 

Andre gevinster
Redusert slitasje

Utfør nødvendige oppgraderinger og vedlikehold på distribusjonsnettet. Dette kan for eksempel være isolering av rørnett og ventiler samt utbytting av nedgravde rørledninger med dårlig isolasjon og lekkasjer. Ved utbygging og utvidelser kan det være hensiktsmessig å oppgradere dimensjoner på rørnett som også kan dekke fremtidig økt varmebehov.

Energisparepotensial
2-5 % av varmeenergi

Last ned statistikk