Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Faste rutiner og en ombygd melketank har gitt stor gevinst

Når målet er økt lønnsomhet, har energiledelse og energieffektivisering vist seg å være nyttige verktøy for Marthes Renseri i Trøndelag.

Mor og sønn Mor og sønn: Marthe Ree Lian og Sivert Lian Opdahl. I dag henholdsvis fagansvarlig og daglig leder i renseriet og hoder arven til Marthe «Dudde» Lian i hevd.
Oppgraderinger Det er skjedd store oppgraderinger og driften blir stadig mer moderne og effektiv.
– Sentraliseringa har vært et av de mest lønnsomme og energieffektiviserende tiltakene vi har gjort.

- Sivert Lian Opdahl

Godt innarbeidede rutiner Godt innarbeidede rutiner gir ikke bare gevinster på energiregnskapet, de ansatte får større forutsigbarhet og mer overskudd i arbeidshverdagen.

HER ER NOEN AV TILTAKENE MARTHES RENSERI HAR GJENNOMFØRT:

Energiledelse bør etableres som fundamentet i alle virksomheter for å sikre kontinuerlig og systematisk målrettet forbedring av energiytelsen. Energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført slik at energibehov, kostnader og klimautslipp reduseres. Standard for energiledelse (ISO 50001) er en nyttig referanse å strekke seg etter selv om sertifisering ikke er et mål. Energioppfølging (EOS), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), motivasjon og opplæring mm. inngår som viktige elementer innenfor energiledelse.

Energisparepotensial
2-10% av totalt energibruk

Andre gevinster
Inkludere ansatte i arbeidet, og få økt intern kommunikasjon

Kjøre fulle maskiner, utnytte kapasiteten på utstyret, redusere driftstiden.

Energisparepotensial
5-15% av totalt energibruk

Andre gevinster
Økt kapasitet, kortere driftstid

Kritisk vurdering av kapasiteter og styring av prosess- og hjelpefunksjoner. Eks. pumper, motorer, vifter, varmebatterier, varmevekslere, temperaturnivåer, frekvensstyring.

Energisparepotensial
5-40% av utstyrets energibruk

Andre gevinster
Inneklima, økt levetid på utstyr, 

Lekkasjer fører til økt belastning på kompressorene og redusert levetid på utstyret. Lekkasjer oppstår ofte på rør, slanger, hurtigkoblinger, pakninger og ventiler. Hvis det ikke er støy i lokalet, kan man lytte eller benytte lekkasjedetektor. Hvis det ikke er kontinuerlig drift, kan man også beregne lekkasjeomfanget ved å stenge en av kompressorene. Deretter registrere hvor lang tid det tar før trykket i anlegget synker. Total gangtid i forhold til totaltid angir lekkasjetapet i %. Riktig driftstrykk og optimal luftbehandling (tørke og filtrer). Samt behovsstyrt regulering (frekvensstyring og/eller samkjøring) er også viktige tiltak for å redusere energibehovet til trykkluft. Temperaturen inn til kompressoren bør være så lav som mulig. Dette er viktig både med hensyn til tørkekapasitet og til energieffektivitet. Dersom temperaturen på ren inntaksluft kan senkes med 6'C, kan utbyttet til kompressoren økes med 2 %. Dette kan man oppnå ved at den tas inn fra en kjølig side av bygget.

Energisparepotensial
5-15% av elforbruk trykkluft

Andre gevinster
Økt levetid på utstyr. Reduserte kostnader. Økt konkurranseevne. 

Kjølevann fra rensemaskiner kan samles i isolert tank og brukes på vaskemaskiner. Vannet holder rundt 45 grader og er helt rent

Energisparepotensial
10-50% av elforbruk oppvarming av vann

Andre gevinster
Redusert vannforbruk

Rensemaskiner må vedlikeholdes jevnlig for lavest mulig strømforbruk. Lo i tørkesystemet forlenger tørketiden. Samme gjelder tørketromler. Likeså er vedlikehold og justering av destillatoren på rensemaskinen viktig, slik at den ikke  går unødvendig og bruker unødvendig energi

Energisparepotensial
5-15% elforbruk

Andre gevinster
Økt levetid på utstyr  

Unngå å starte energikrevende prosesser samtidig da dette belaster strømnettet med høyt prisede effekttopper. Unngå også å la alt utstyr stå med full varme hele dagen når dette ikke er nødvendig

Energisparepotensial
Spart effekt gir ikke nødvendigvis så store energibesparelser men påvirker strømregningen gjennom at reduserte effekttopper virker direkte inn på nettleien.

Andre gevinster
Bedre arbeidsflyt, og utnyttelse av arbeidsuke

Energibehovet til belysning kan reduseres ved hjelp av blant annet bevegelsessensorer, som reduserer driftstiden. Men også dagslysstyring (lysdemping), som både reduserer driftstid og gjennomsnittlig effektbehov. Energibesparelse ved dagslysstyring er avhengig av tilgjengelig dagslys som kan være begrenset på industrianlegg. Ved å velge effektive armaturer (reflektorer) kan antall lyskilder reduseres. Riktig plassering av armaturene i forhold til lysbehovet, og regelmessig rengjøring er også viktige tiltak. Utskifting til mer energieffektive lyskilder (f.eks.: LED) og armaturer (reflektorer) bør også vurderes.

Energisparepotensial
10-30% av elforbruket til belysning

Andre gevinster
Økt levetid på lyskilde. Bedre lyskvalitet. God belysning øker sikkerheten. Evt. sanering av kvikksølv fra gamle lysstoffrør 

Vurdere varmegjenvinning, driftstider, soner med varmeoverskudd og underskudd, luftfordeling (optimal tilførsel av tilluft), og luftmengder. Samt vedlikehold (filterskifte, kanalrenhold, gjenvinningsfunksjon), etablere avtrekkshetter over varme prosesser. 

Energisparepotensial
20-80% av energibruk til ventilasjon

Andre gevinster
Bedre inneklima

Ethvert renseri befinner seg i lokaler der det kan være mulige tiltak å ta grep om. Enova|Kunnskap har en egen  tiltaksliste for bygg her: https://www.enova.no/kunnskap/...

Energisparepotensial
Varierer fra tiltak til tiltak


Innovasjon Innovasjon lønner seg: Den ombygde melketanken gjør det mulig å gjenvinne varmtvann fra kjøleprosesser og fordele det der det trengs.