Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Økte produksjonen uten å øke strømbruken

Ved sagbruket Bergene Holm i Holmestrand rettet de blikket mot fremtiden da de startet arbeidet med energiledelse i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). Seks år senere er den spesifikke strømbruken redusert med 12 prosent. Rutiner er godt etablert og fire av deres fem sagbruk er med på prosjektet.

redusert strømforbruk Bergene Holm har redusert strømbruken med 12 prosent siden de startet energieffektiviseringen for seks år siden.
bilde2 Sagbruket Bergene Holm håndterer 230.000 m³ grantømmer hvert år.
bilde3 God oversikt er viktig for å lykkes med energiledelse.
– Det er lett å bli motivert i begynnelsen. Da gjør man de store endringene og ser resultater raskt. Trikset er å skape tid og rom for det langsiktige arbeidet, hvis ikke sklir det lett ut.

- Håvard Omholt

HER ER NOEN AV TILTAKENE BERGENE HOLM HAR GJENNOMFØRT:

Ved installering av varmegjenvinner i tørkekanalen, vil behovet for oppvarming av reduseres, og dermed vil også behovet for energi bli mindre.

Energisparepotensial 15 % av energi til kanaltørker

Gjennom godt vedlikehold av tørkene vil det være færre lekkasjer som påvirker energibehovet. Det kan for eksempel bestå i å ha kontinuerlig oppsyn og vedlikehold av flaps, utette pakninger og porter, utette spjeld og viftemotorer. Rengjør varmebatteri, erstatt varmegjenvinnere som ikke fungerer, isolér tørkebygning og bytt ut eller vedlikehold varmerør.

Energisparepotensial 5-20 % av varmeenergi til tørkene.

Andre gevinster Mer effektiv tørkeprosess gir økt kapasitet.

Simuleringer brukt i kombinasjon med målinger kan utnyttes til å optimalisere tørkeprogrammet med tanke på driftstid, energibruk og tørketemperatur

Energisparepotensial inntil 15 % av energibruket til tørkene.

Andre gevinster Kortere tørketid gir økt kapasitet.

For å oppnå en  optimal miks av brensel, er det avgjørende å ha kontroll på brenselfukt, rett blanding av ulike brensler og liggetid før forbrenning. Dette gir renere forbrenning og bedre virkningsgrad på fyranlegg.

Energisparepotensial 1-2 % bedre virkningsgrad 

Andre gevinster Redusert kostnad ved rett miks av brensel

Ved å feie kjelen regelmessig, reduseres røykgasstap. Regelmessigheten bør beregnes ut fra behov.

Energisparepotensial
Dere kan oppnå 1% bedre virkningsgrad pr 20 grader senket røykgasstemperatur.


Utdanne truck-førere i eco-driving, samt benytte rett lastfaktor på maskiner, tilrettelegge for stans av motorer og bruk av kupévarmere. I tillegg vil godt planlagt og gjennomtenkt logistikk kunne begrense behovet for kjøring på området.

Energisparepotensial 5-15 % av dieselforbruk til trucker og hjullastere

Andre gevinster Redusert slitasje og redusert utslipp av klimagasser.

Etablere frekvensstyring på barkemaskiner, flishoggere, rotreduserere og sagelinjer. Ved å styre og kontrollere hastigheten på motoren etter behov og redusere hastigheten på store motorer som ikke kan stoppes i pauser eller ved produksjonsstans, vil behovet for energi synke.

Energisparepotensial 10-50 % av energibruk til motordrifter 

Andre gevinster Redusert slitasje

Utfør nødvendige oppgraderinger og vedlikehold på distribusjonsnettet. Dette kan for eksempel være isolering av rørnett og ventiler samt utbytting av nedgravde rørledninger med dårlig isolasjon og lekkasjer. Ved utbygging og utvidelser kan det være hensiktsmessig å oppgradere dimensjoner på rørnett som også kan dekke fremtidig økt varmebehov.

Energisparepotensial 2-5 % av varmeenergi

bilde4 Glenn Andre Jensen og kollegaene ser at mange små tiltak over tid og bevisstgjøring er det som monner.
3 bilder Miljøaspektet blir stadig viktigere for både ansatte og kunder. Her kan energiledelse spille en viktig rolle.
– Hvis du ikke involverer hele fabrikken og dedikerte og engasjerte medarbeidere, vil det fort dø ut. Du må finne hvordan tall og tiltak kan motivere de ansatte, og sette av tid i en ellers travel hverdag. Det er da du ser de gode resultatene.

- Håvard Omholt

bilde bunn De beste resultatene kommer når alle er inkluderte i arbeidet.