Industri og anlegg

Energi- og klimatiltak i industri og anlegg

Vi kan gi støtte til prosjekter som innebærer konkrete energi- og klimatiltak i industri og anlegg.

Bedriften kan oppnå redusert energibruk, gjenvunnet energi og/eller konvertering til fornybar varme gjennom gode energi- og klimatiltak. Med prosjektstøtte fra Enova, så blir terskelen til et framtidsrettet prosjekt litt lavere hvis den bedriftsøkonomiske lønnsomheten utfordres.

Vurder beste tilgjengelige teknologi når bedriften skal gjennomføre et tiltak.

Enovas støttenivå vurderes i forhold energimålambisjon, energiresultat over tid, alternativt reduserte klimagassutslipp. 

Vær oppmerksom på at reduserte klimagassutslipp ikke kan være kvotepliktige.

Hva får bedriften støtte til?

Følgende elementer må være på plass for at prosjektet skal kunne søke om støtte:

Teknologi: Prosjektet må være knyttet til ett eller flere av disse områdene:

 • energieffektivisering: bidra til redusert energibruk per enhet 
 • utnyttelse av overskuddsenergi: gjenvinning av varme eller kulde til egen bruk eller for å levere til andre, eventuelt gjenvinning til kraftproduksjon
 • omlegging til fornybar energi: fra fossil eller elektrisk oppvarming til fornybare kilder
 • reduserte klimagassutslipp: prosjekter som bidrar til ikke kvotepliktige klimagassutslipp
 • fornybar kraftproduksjon, forutsatt at prosjektet oppfyller alle følgende kriterier:


  • anlegget skal ikke motta elsertifikater
  • anlegget skal ikke være tilknyttet nett
  • kraften produseres for eget bruk
  • kraftproduksjonen erstatter fossil kraft

Løsning: Prosjektet må resultere i redusert energibruk, gjenvunnet energi og/eller konvertering til fornybar energi på minst 100 000 kWh/år. Alternativt reduserte klimagassutslipp tilsvarende minimum 30 000 kg CO2-ekvivalenter per år

Prosjektet skal være en investering i konkrete, fysiske installasjoner.

Bygningsrelaterte tiltak (f.eks. LED-lys) omfattes ikke av dette tilbudet. Se vårt tilbud til byggtiltak på denne siden


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet er en investeringsstøtteordning, og vi beregner støtten individuelt for hvert prosjekt. Dere søker om den støtten dere må ha for å ta en positiv investeringsbeslutning.

I saksbehandlingen forholder vi oss til statsstøtteregelverket. 

Maksimal støtte vil variere avhengig av virksomhetens størrelse og teknologiens formål. 


Hvem kan få støtte?

Programmet er rettet mot norsk industri og i anlegg som er av industriellprosessrelatert karakter (eksempelvis oppdrettsanlegg, vann- og avløp, svømme- og ishaller, energigjenvinningsanlegg)

Bygningsrelaterte tiltak omfattes ikke av dette tilbudet. Se vårt tilbud til byggtiltak på denne siden

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess