Søk
LOGG INN
Enova ønsker å være en fleksibel samarbeidspartner for dere i denne utfordrende tiden

Hva kan Enova bidra med i koronaens tid?

Koronasituasjonen har påvirket store deler av næringslivet negativt, og vi får mange spørsmål fra søkere, tilskuddsmottakere og andre interessenter om hvordan Enova kan bidra både til prosjektene og bedriftsøkonomien. Er du en av dem som sitter med spørsmål? Her finner du nyttig informasjon.Enovas viktige samfunnsoppdrag har ikke endret seg som følge av koronasituasjonen. Vi forsetter arbeidet for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom å bidra til å realisere prosjekter som utvikler og tar i bruk ny energi- og klimateknologi. 

For å lykkes med oppdraget har vi utviklet cirka 30 målrettede støttetilbud som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien. Det er gjennom disse programtilbudene Enova kan bidra – også i denne situasjonen. Hvilke typer prosjekt som kan få støtte finner du ut av ved å klikke deg inn på de ulike støttetilbudene.  

Omstillingen til lavutslippssamfunnet vil fortsette også etter koronaepidemien, og kanskje er dette en anledning til å tenke nytt? 

Overfor løpende prosjekter og eksisterende tilskuddsmottakere som nå opplever utfordringer vil vi naturligvis være så fleksible som vi kan med tanke på frister og fremdrift. Vi har også mulighet til å ha en hyppigere frekvens på utbetalingene om det er ønskelig. 

Enovas drift går i all hovedsak som normalt. Nye søknader blir behandlet på ordinært vis, men vær forberedt på at det kan bli noe lengre saksbehandlingstid.

Har du spørsmål til oss i forbindelse med koronasituasjonen?