Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Person i kjeledress med hjelm som bærer på rør

Nytt om grønn omstilling

Tilleggsavtalen for hvordan Enova skal benytte ekstramidlene som ble bevilget gjennom grønn omstillingspakke er klar, og vi har allerede utvidet vårt tilbud til industrien. Samtidig er det også klart at Enova får ansvaret for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond. Hva betyr disse nyhetene for din bedrift og hvilke prosjekter vi kan støtte?

Kronikk: Blir det plass til norsk prosessindustri i en lavutslippsøkonomi?

En mann i dress som smiler

Markedsdirektør Øyvind Leistad skriver om framtida for norsk prosessindustri i en ny kronikk. - Vi må erkjenne at mange av de industriprosessene som i dag fremstår som effektive og konkurransedyktige, vil stå overfor vesentlige utfordringer i en lavutslippsøkonomi, skriver han.

Les kronikken

Digital Arendalsuke

Her finner du nyttig informasjon

Spørsmål og svar under koronasituasjonen

​Hvem kan få penger fra Enova?​

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Investeringsstøtte fra oss bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter, som for eksempel industri, landtransport, maritim transport og bygg og eiendom. For at en bedrift skal få støtte fra Enova, må støtten være nødvendig for gjennomføringen av prosjektet.

Privatpersoner kan få støtte gjennom Enovatilskuddet

Hvordan finner jeg ut om vi har et prosjekt som kan få støtte?

Du finner god informasjon om de enkelte støttetilbudene på de ulike programsidene. Her kan du både sjekke programkriteriene og finne svar på ofte stilte spørsmål. Se oversikt over alle våre programtilbud her

Vi sliter med likviditeten nå. Hvilken hjelp kan vi få fra Enova?

Vårt oppdrag er å bidra til å realisere energi- og klimaprosjekter. Vi kan ikke gi støtte for å dekke opp for likviditetsutfordringer. For å lykkes med oppdraget har vi utviklet cirka 30 målrettede støttetilbud som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien. Det er gjennom disse programtilbudene Enova kan bidra – også i denne situasjonen. Om du har et pågående prosjekt kan vi bidra gjennom en hyppigere frekvens på utbetalinger. Vi utbetaler fortsatt fortløpende etter hvert som kostnadene påløper, men kan utbetale støtte oftere om det er behov for det. Ta kontakt med din kontaktperson i Enova om du har ønske om hyppigere utbetalinger. 

Regjeringen har bevilget ekstra midler til Enova gjennom en grønn omstillingspakke. Hva betyr dette for tilbudet til Enova?

Det er konkurranse om støttemidlene våre og vi må derfor hele tiden gjøre prioriteringer. Ekstra midler innebærer derfor at vi kan støtte flere prosjekter enn vi ellers ville gjort.

Når kan vi søke om disse midlene?

Mye kan løses innenfor vårt eksisterende støttetilbud, så det er ingen grunn til å vente med å søke. Vi har også utvidet tilbudet overfor industrien som følge av omstillingspakken, og flere justeringer kan komme.

Hva vil disse pengene bli brukt til?

Midlene skal brukes til å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene skal støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor eksempelvis leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi.

Vil det komme nye tilbud som følge av disse midlene?

Ja. Vi har utvidet tilbudet overfor industrien som følge av omstillingspakken, og flere justeringer kan komme. Samtidig kan mye løses innenfor våre eksisterende støtteordninger. Enova har allerede ca. 30 støttetilbud som skal bidra til grønn omstilling i næringslivet, og har tildelt betydelige midler også i det som har vært en krevende tid for mange. Vi oppfordrer alle med gryteklare energi- og klimaprosjekter om å undersøke hvilke muligheter som allerede finnes gjennom våre eksisterende støtteprogram.

Hvor lang behandlingstid kan man nå forvente?

Saksbehandlingstiden varierer mellom de ulike programtilbudene våre. I perioden vi er i nå må man være forberedt at det kan bli noe lengre saksbehandlingstid på en del av programmene våre. 

Er det mulig å få utbetalt støtten forskuddsvis?

Vi kan ikke betale ut støtte forskuddsvis da det innebærer en risiko både for oss og tilskuddsmottaker for at pengene må trekkes tilbake. Vi utbetaler derfor fortsatt fortløpende etter hvert som kostnadene påløper, men kan utbetale støtte oftere om det er behov for det. Ta kontakt med din kontaktperson om du har ønske om hyppigere utbetalinger.

Gjelder de samme fristene som før for ferdigstillelse og rapportering i prosjektet mitt?

Hvis du ser at dere vil ha problemer med å følge fastsatt fremdriftsplan, ta kontakt med din prosjektoppfølger hos Enova for å avtale nærmere gjennomføring. Du finner kontaktinformasjon til din prosjektoppfølger i Enovas søknads- og rapporteringssenter, hvor du også finner informasjon om hvilke frister som gjelder for ditt prosjekt.  Enova sender også påminnelse per e-post i forkant av fristene.  

Blir prosjektmidler utbetalt nå?

Når framdriften i prosjektet er som avtalt, og nødvendig dokumentasjon sendt inn, utbetales prosjektmidler som normalt.  

Har du andre henvendelser om utbetalinger kontakt din kontaktperson i Enova.

Hva gjør jeg hvis prosjektet må endres?

Du kan søke utvidet prosjektperiode i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført, må du melde fra om dette per e-post til post@enova.no  

Les mer om Enova