Enova justerer støttesatsene knyttet til sjøtransport

Rask markedsutvikling er bakgrunnen for at Enova justerer støttesatsene for programmene 'Batteri i fartøy' og 'Elektrifisering av sjøtransport'.