Innovative byggprosjekter

I lavutslippsamfunnet har byggene lavt energibehov og belaster energisystemet så lite som mulig. For å komme dit ønsker Enova å stimulere spydspissene til å strekke seg lenger for å vise hva som er mulig å oppnå. Dette gjelder både enkeltteknologier og helhetlige løsninger.

Se hva andre har gjort for å flytte teknologifronten i byggmarkedet

Du kan finne inspirasjon til utvikling og gjennomføring av innovative byggeprosjekter i prosjektlisten  nedenfor. Her finner du en oversikt over bygg- og områdeprosjekter som har fått tilsagn om støtte under programmene for energieffektive nybygg og ny teknologi for fremtidens bygg i perioden 2012-2016. For å få opp mer informasjon om prosjektene, klikk på prosjektnavnet.